Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

III FORUM ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU MKZII NA DOLNYM ŚLĄSKU

W dniu 20.03.2014 w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym odbyło się Forum Zawodowe pod hasłem „DOBRY ZAWÓD – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”. Celem forum był wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.

Przybyłych gości powitała pani Małgorzata Staniszewska  - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Głos zabrał również pan starosta Grzegorz Łyczko. Wśród placówek uczestniczących w przedsięwzięciu należy wymienić: Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.Zaproszonymi prelegentami byli: pani Małgorzata Szpleter i pani Bożena Padurek z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych we Wrocławiu, pan Jerzy Kłodowski z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, pani Agnieszka Nowosad z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, pani Monika Rokita z firmy Technisat Digital z Obornik Śląskich, pan Prezes Firmy ogólnobudowlanej MARAPOL – Henryk Rekosz, panie Anna Więcławska i Natalia Jańczak z firmy PCC Rokita w Brzegu Dolnym, pani Agnieszka Hajbura – Michałowska – przedstawiciel branży gastronomicznej, konsultant kulinarny, pan Piotr Serafin z Urzędu Skarbowego w Wołowie.

Wyżej wymienione uczelnie zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną, przedstawiciele firm wskazali główne kierunki działania, stanowiska, zadania i czynności pracowników danej branży, profil ewentualnych kandydatów na poszczególne stanowiska, ich zakres obowiązków, środowisko pracy w danej branży, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne pracownika, możliwości awansu w hierarchii zawodowej oraz prognozowane wynagrodzenie.

Po prelekcjach i krótkiej przerwie kawowej  uczniowie udali się na warsztatyTematyka warsztatów prowadzone przez nauczycieli ZSZ w Brzegu Dolnym i zaproszonych gości (przykładowe tematy: „Europass – paszport językowy”, „CV po angielsku” , „Grafika 3D” „Tabele przestawne w Excelu”, „Wejście na rynek pracy”, „Pierwsza pomoc - Ja ratownik”, „Podatki w działalności gospodarczej”).Wszystkim gościom, partnerom szkoły, prelegentom, trenerom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że poruszana tematyka pomoże młodzieży we właściwym wyborze dalszej ścieżki kariery zawodowej.

 

Katarzyna Pułecka

lider projektu MKZ w ZSZ w Brzegu Dolnym

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94